Herkenbare situaties in de zorg

De andere mogelijkheid, Beelden van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking – Hans Reinders – Garant, Antwerpen – Apeldoorn – 93 blz.

de andere mogelijkheidDe situering van de inhoud op de achterkaft is veelbelovend, en de lezer wordt niet op een zijspoor gezet. Inhoudelijk brengt dit boek een aantal zeer herkenbare situaties, ingebed in de evoluties van het Nederlandse zorgbeleid. In β€˜ beelden van kwaliteit β€˜ neemt de complexe wisselwerking tussen β€˜ zien β€˜ en β€˜ waarnemen β€˜ een centrale plaats in. Kwaliteit van zorg en ondersteuning heeft alles te maken met hoe deelnemers en bewoners door hun begeleiders worden gezien, maar ook hoe hun gedragingen en reacties worden waargenomen, Γ©n welke betekenissen daaraan worden toegekend.

Om het onderzoek tot een goed einde te brengen wordt gebruik gemaakt van observatie als onderzoeksmethode. De beelden van de dagdagelijkse praktijk bieden professionals een hele concrete manier om in de spiegel van hun eigen handelen te kijken. Onderzoekers zijn professionals die naar hun eigen werk kijken, in de uitvoering door anderen. Ze zijn getraind in het neerschrijven van een weergave van een situatie zonder met hun eigen mening door het beeld te lopen. In verschillende beschreven observaties zien begeleiders welke betekenis ze toekennen aan stemmingen en gedrag, en ze ontdekken in dialoog welke betekenissen al dan niet ruimte scheppen.

De methodiek β€˜ beelden van kwaliteit β€˜ legt niet handelingsalternatieven op persoonlijk vlak en binnen een team bloot. De methodiek maakt het mogelijk om een visie of een aanpak bij te stellen. Verbetering van kwaliteit van bestaan hangt in sterke mate af, van het kunnen zien van β€˜ de andere mogelijkheid β€˜. De beschrijvingen beslaan een breed palet in situaties van zorg en begeleiding van mensen met beperkingen, er zijn situaties beschreven van mensen met hersenletsel, ernstig meervoudige beperkingen, mensen die zijn opgenomen in het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen. De ruimere context van het kwaliteitsbeleid in Nederland wordt kritisch onder de loep genomen.

De auteur legt een aantal pijnpunten bloot in het werken met kwaliteitsindicatoren- en kaders die onvoldoende rekening houden met de manier waarop zorg wordt geboden. In het bieden van zorg – en zeker in het bieden van langdurige zorg draait veel om de kwaliteit van de verbinding die tot stand komt tussen cliΓ«nt en begeleider. Niet enkel wat men wil bereiken mag een rol spelen in vragen antwoorden rond kwaliteit; het is vooral de wijze waarop de handelingen worden uitgevoerd die van grote waarde blijken te zijn. En deze methodiek slaagt erin om de kern hiervan op een vlotte wijze bloot te leggen en biedt een aantal concrete Γ©n herkenbare situaties om in eigen team mee aan de slag te gaan.

Geert Vandamme

Andere recensies

De C is voor Celia – Heleen Blesgraaf – Moon – 240 blz. De zestienjarige Celia is de derde (dus de derde letter van het alfabet) van een gezin met 13 kinderen. Ze is close met haar oudste zus Arlette en haar broer Barto....
Lees verder Categorie: Jeugdboeken, Young Adult
| Reageer!
Schipper mag ik overvaren – Samenstelling CEMPER – Illustraties: Puck Koper – Lannoo – 220 blz. Dit is niet zomaar een boek met kinderliedjes. Het is een boek met voornamelijk Nederlandse kinderliedjes, maar aangevuld met liedjes uit de hele wereld. Niet alle liedjes zijn...
Lees verder Categorie: Kinderboeken, Muziekboek
| Reageer!
Arie kanarie – Tim Gladdines – Illustraties: Lotte Vandewalle – Eenhoorn – 48 blz. Een prentenboek om heerlijk van te genieten. Wat me meteen opviel nadat ik het verhaal gelezen had, het verhaal eindigt met dezelfde drie regels als waar het mee begon. Zo...
Lees verder Categorie: Prentenboek
| Reageer!