Praktische gids voor gevorderde ornithologen

Vogeldeterminatie – Keith Vinicombe, Alan Harris en Laurel Tucker – Vertaling: Ger Meesters – Kosmos Uitgevers – 398 blz.

Op de markt is een aantal goede basisgidsen te koop die voor de vogelliefhebber een uitstekende bron zijn om vogels te herkennen. Dit boek gaat een stapje verder en zoomt sterk in op de verschillen tussen vergelijkbare soorten vogels. Soms komt het immers op zeer kleine details aan om een bepaalde vogelsoort ondubbelzinnig te kunnen determineren.

Het boek verscheen reeds in 1991 in het Nederlands onder de titel Handboek voor het determineren van vogels. In deze nieuwe versie is het aantal beschreven vogelsoorten uitgebreid tot 1.250. Het merendeel van de toevoegingen weerspiegelt de veranderingen in status van veel soorten en ondersoorten o.a. als gevolg van DNA-onderzoeken.

Met het oog op een efficiënte bespreking van moeilijke determinatieproblemen is een starre indeling weggelaten. Elk hoofdstuk is in feite een mini-determinatietabel die het best past bij het onderwerp van discussie. Telkens wordt een aantal algemeenheden verteld zoals waar en wanneer we de soort kunnen aantreffen maar er is geen uniforme aanpak in de beschrijving. In de bespreking over de rode en zwarte wouw bijvoorbeeld geeft de gids aan waar en wanneer we deze dieren kunnen aantreffen. Er wordt stilgestaan bij het verenkleed van beide vogelsoorten waarbij de focus onder meer ligt bij de verschillen tussen beide. Ook de roep komt heel kort aan bod. Vervolgens wordt aangegeven met welke andere soorten (zoals buizerd, wespendief of bruine kiekendief) deze wouwen kunnen worden verward. Het hoofdstukje gaat verder met de vermelding van eventuele hybridisatie tussen rode en zwarte wouw en een korte bespreking van de ondersoort oostelijke zwarte wouw. Een referentie sluit de bespreking af. Tekeningen met o.m. juveniele en adulte rode en zwarte wouwen en de verschillen met de bruine kiekendief maken de tekst heel wat duidelijker. De nauwgezette en accurate tekeningen in deze determinatiegids zijn trouwens echte kunstwerkjes. In vergelijking met de eerste versie zijn een aantal nieuwe tekeningen opgenomen. Andere platen zijn herwerkt of ongewijzigd overgenomen.

De gids geeft de gegevens ‘waar en wanneer’ ook weer voor Nederland maar niet voor het Belgisch grondgebied. Enkel een paar websites worden vermeld waar vergelijkbare gegevens voor België kunnen worden teruggevonden. Op de binnenkant van de flappen van het boek staan tekeningen waarop de verschillende topografische termen van een vogel zijn weergegeven. Een aantal van deze termen worden nader verklaard in het boek zelf. Het begin van het boek besteedt naast de topografie ook aandacht aan de rui en leeftijdsbepaling.

Deze gids voor het determineren van vogels is een zeer nuttig naslagwerk voor de gevorderde ornitholoog.

Kris Muylle

Andere recensies

Doris – Lo Cole – Vertaling: Mariella Manfré – De Vier Windstreken – 32 blz. Wat een lief prentenboek is dit. Echt een zoekboek voor peuters. Het is in heerlijke kleuren uitgevoerd en dat is vooral toepasselijk, omdat het over een olifantje gaat waar...
Lees verder Categorie: Prentenboek
| Reageer!
Hein-Anton van der Heijden – Twee koffers – Elikser – 255 blz. De titel beschouwend zijn er twee mogelijkheden. De eerste is niet zo waarschijnlijk: de hoofdpersoon en verteller Léon Huet, “schrijver van bevlogen beschouwingen en boeken over film”, erft twee koffers met erotica...
Lees verder Categorie: Literatuur, Roman
| Reageer!
De C is voor Celia – Heleen Blesgraaf – Moon – 240 blz. De zestienjarige Celia is de derde (dus de derde letter van het alfabet) van een gezin met 13 kinderen. Ze is close met haar oudste zus Arlette en haar broer Barto....
Lees verder Categorie: Jeugdboeken, Young Adult
| Reageer!